• Order Now? 086-793-9446 , 081-699-6449
  • Line@

ผูกปิ่นโต อาหารเช้า กลางวัน เย็น

ผูกปิ่นโต อาหารเช้า กลางวัน เย็น

รายเดือน กับข้าว 3 รายการ ราคา 6000

รายเดือน กับข้าว 4 รายการ ราคา 8000

รายสัปดาห์ กับข้าว 3 รายการ ราคา 1500

รายสัปดาห์ กับข้าว 4 รายการ ราคา 2000

ราดข้าวรายเดือน กับข้าว 2 อย่าง ราคา 2100

ราดข้าวรายเดือน กับข้าว 3 อย่าง ราคา 2400

สามารถชม และ ชิม อาหารได้ที่ ร้านห่อหมกพุดดิ้ง เจริญนคร30 และ ห่อหมกพุดดิ้ง สาขาสยามพารากอน ชั้นจี ซุปเปอร์มาเก็ต ชิมฟรี!

Share