• Order Now? 086-793-9446 , 081-699-6449
  • Line@

ห่อหมกพุดดิ้งกุ้ง

ห่อหมกพุดดิ้งกุ้ง

ห่อหมกพุดดิ้ง กุ้ง เรานำกุ้งทะเลสด ๆ คัดพิเศษจากสะพานปลา นำมาผ่านกรรมวิธีแกะเปลีอกพร้อมทั้งผ่าหลังกุ้งเพื่อล้างขี้กุ้งออกให้สะอาด เราให้ความสำคัญอันดับหนึ่งคือความสะอาด ถูกหลักอนามัย

Share